Ekonometrinės analizės katedra

Baigiamųjų darbų aprašai

Čia pateikti visų apgintų ekonometrijos bakalauro ir magistro darbų aprašai.

Bakalaurai

Magistrai