Ekonometrinės analizės katedra

Pasirenkamieji dalykai

2005/06 mokslo metų pavasario semestro pasirenkamieji dalykai ekonometrijos magistrantams