Ekonometrinės analizės katedra

2003 metai

Katedros nuotrauka

Fotografuota 2003 09 16.

Iš kairės į dešinę: Vytautas Maniušis, Remigijus Leipus, Vydas Čekanavičius, Remigijus Lapinskas, Rimas Norvaiša, Danutė Jonutienė, Alfredas Račkauskas, Gediminas Murauskas, Marius Radavičius, Feliksas Mišeikis.

Svarbesni įvykiai

2003 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurso laimėtojais tapo vadovėlio “Statistika ir jos taikymai” autoriai prof. Vydas Čekanavičius ir doc. Gediminas Murauskas.

Grantai

V. Paulauskas, A. Račkauskas, Funkcinė analizė, vadovėlis studentams.(Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).