Ekonometrinės analizės katedra

2002 metai

Katedros nuotrauka

Fotografuota 2002 09 01

Iš kairės į dešinę:
Rimas Norvaiša, Marius Radavičius, Vydas Čekanavičius, Remigijus Lapinskas, Danutė Jonutienė, Gediminas Murauskas, Alfredas Račkauskas, Feliksas Mišeikis, Remigijus Leipus.

Svarbesni įvykiai

2002 m. birželio 11 d. Fakulteto Tarybos posėdyje išrinktas Ekonometrinės analizės katedros vedėju prof. Alfredas Račkauskas.

Grantai

V. Paulauskas, A. Račkauskas, Funkcinė analizė, vadovėlis studentams.(Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).