Ekonometrinės analizės katedra

2001 metai

Katedros nuotrauka

Fotografuota 2001 09 01

Iš kairės į dešinę: Feliksas Mišeikis, Danutė Jonutienė, Vydas Čekanavičius, Remigijus Lapinskas, Marius Radavičius, Alfredas Račkauskas, Gediminas Murauskas, Remigijus Leipus.

Svarbesni įvykiai

2001 m. gruodžio 27 dieną, 15 val, docentas Remigijus Leipus apgynė habilitacinį darbą ”Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai”. Jame apibendrinta daugiau nei 15 mokslinių straipsnių paskelbtų prestižiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Habilitacinį darbą sudaro šios penkios dalys:

 1. Trupmeninių skirtumų apibendrinimas ir ilgos atminties laiko eilučių modeliavimas

  Trupmeninių skirtumų pagalba gautų laiko eilučių modelių klasė apibendrinama į stacionarių procesų, vadinamų trumpmeniniais ARUMA (FARUMA) modeliais. Jų pagalba galima modeliuoti tiek ilgos tiek trumpos atminties duomenis.

 2. ARCH modeliai

  Nagrinėjama finasų ekonometrijoje plačiai naudojama netiesinių sąlygiškai heteroskedastinių autoregresijos modelių klasė.

 3. Pasikeitimo uždavinys

  Sprendžiamas pasikeitimo uždavinys, kai stebėjimai yra priklausomi.

 4. Ilgos atminties testai

  Pasiūlytas naujas ilgos atminties testas, kuris jau įdiegtas XPLORE statistikiniame pakete.

 5. Kai kurie finansų matematikos uždaviniai.

  Apibendrintas Cox-Ross-Rubinstein modelis. Išnagrinėtas teigiamų palūkanų obligacijų rinkos modelis. Taikant barjerinių opcionų schemą, išvestos formulės finansinių kontraktų su daugeliu apribojimų įkainavimui.