Ekonometrinės analizės katedra

2003 metai

Seminarai

01.14 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) “Apie ekonometrijos konferenciją Londone”

02.04 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) “Hipotezių apie stacionarumą tikrinimas ir vienetinė šaknis”

02.11 Remigijus Lapinskas (MIF, EkAtedra) “Sunkios uodegos” ekonometrijoje”

02.18 Vygantas Paulauskas (MIF, Matematinės analizės katedra) “Pasiskirstymų uodegų indekso įverčiai ir su jais surišti klausimai”

02.25 Vaidotas Krencius (MIF, EkAtedra) “Draudimo kompanijos veiklos modelis su investicijų valdymu”

03.04 Vytenis Pažemys (MIF, EkAtedra) “Apie atsitiktinį duomenų rinkimą”

03.13 Vydas Čekanavičius (Lietuvos statistikų sąjunga, MIF EkAtedra) “Statistika socialiniuose moksluose”

03.18 Dmitrij Celov (MIF, magistrantas) “Intelektinio kapitalo modeliai”

03.25 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra)“Regresinio modelio stabilumo tyrimas”

04.01 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) “Naujos finansų matematikos kryptys”

04.08 Arūnas Pocius “Jaunimo padėtis darbo rinkoje”

04.22 Rasa Ališauskienė (Baltijos tyrimai), Vladas Gaidys (Vilmorus) (Lietuvos statistikų sąjunga) “Visuomenės nuomonės tyrimų metodinės problemos”

04.28 Kęstutis Gadeikis (MIF, Matematinės analizės katedra) “Pasiskirstymo uodegos indekso pasikeitimo nustatymas”

05.06 Marijus Radavičius (MIF, EkAtedra) “Adaptyvūs neparametriniai pasiskirstymo tankio įvertiniai”

05.13 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) ARCH modeliai

05.20 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) “FCRT taikymai ekonometrijoje”

05.27 Mindaugas Juodis (MIF, Matematinės analizės katedra) “DL priklausomumas”

06.03 Danas Zuokas (MIF, EkAtedra) “Struktūriniai pasikeitimai ir jų analizės metodai”

09.09 Anne Philippe (Lilio universitetas, Prancūzija) Non informative priors in the case of the Gaussian long memory processes

09.16 Raimondas Kuodis, Virmantas Kvedaras (EF, VU) Bendrieji makroekonominio modeliavimo principai

09.23 Vydas Čekanavičius (MIF, EkAtedra) Sudėtinės binominės aproksimacijos

09.30 Vygantas Paulauskas (MIF, Matematinės analizės katedra) Apie konferenciją Gruzijoje

10.07 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) Apie ekonometrijos konferenciją Florencijoje

10.14 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) Apie ekonomikos konferenciją Maskvoje

10.21 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) Laiko eilučių agregavimas, deagregavimas ir tolima priklausomybė

10.28 Arūnas JUOZULYNAS (Valstybės ataskaitų ir pajamų audito departamento direktorius) Matematinių modelių taikymas prižiūrint, ar efektyviai naudojamas valstybės turtas

11.04 Aurelijus TAMULIS (Matematikos ir informatikos institutas) Struktūriniai pasikeitimai (apžvalga)

11.11 Rimas NORVAIŠA (Matematikos ir informatikos institutas) Finansų rinkos teorijų apžvalga

11.18 Frits Moller Andersen, Dorte Grinderslev (Riso,Denmark), Dmitry Celov (Matematikos ir informatikos institutas) LITMOD – a Structural Macro Econometric Model of Lithuania

12.02 Rimas NORVAIŠA (Matematikos ir informatikos institutas) Finansų rinkos teorijų apžvalga (tęsinys)

12.09 Rimas NORVAIŠA (Matematikos ir informatikos institutas) Finansų rinkos teorijų apžvalga (tęsinys)

12.16 Vytautas VAŠKELAITIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Banko aktyvų ir pasyvų rizikos valdymas

12.23 Saulius MINKEVIČIUS (Matematikos ir informatikos institutas) Atvirų masinio aptarnavimo tinklų pritaikymas bankininkystėje