Ekonometrinės analizės katedra

2002 metai

Seminarai

01.03 Kęstas Staliūnas (PTB Braunschweig, VU) Antikoreliacijos, subdifuzija ir 1/f triukšmai finansinėse rinkose

02.05 Remigijus Lapinskas (MIF, EkAtedra) Grafiniai kriterijų palyginimo metodai

02.19 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) Ilgos atminties efektas ir jo priežastys

03.05 Virmantas Kvedaras (EF, VU) Kapitalo rinkų efektyvumo dinamikos vertinimas

03.12 Aldona Skučaitė (VB gyvybės draudimas, VU) Asimptotiniai didelių nuokrypių tikimybių rezultatai žalų procesams

04.16 Vydas Čekanavičius (MIF, EkAtedra) Negardelinių diskrečių dydžių aproksimavimas

04.23 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) Lamperti invariantiškumo principas ir jo taikymai

04.30 Rimas Norvaiša (MII) Ekonomikos demaskavimas (pagal Steve Keen)

05.14 Saulius Norvaišas (MII) Dinaminis socialinių ekonominių sistemų modeliavimas

05.28 Vygantas Paulauskas (MIF, Matematinės analizės katedra) Regresiniai modeliai laukams

06.13 Paul Kabaila (La Trobe University, Melbourne, Australija) Statistikinio modelio parinkimas: AIC ir BIC palyginimas

09.10 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) Rėžimų pasikeitimų laiko eilutėse modeliavimas

09.17 Virmantas Kvedaras (EF, VU) Ekonomikos demaskavimas II : gamybos ir pajamų paskirstymo teorijų problemos

09.24 Rūta Levulienė (MIF, Matematinės statistikos katedra) Suderinamumo kriterijai ir statistiniai įverčiai degradaciniuose ir pagreitintųjų bandymų modeliuose

10.01 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) “Handbook of Econometrics” apžvalga

10.08 Gaudenta Sakalauskienė (MII, Aplinkos ministerija (jungtinis tyrimų centras)) Lietuvos upių vandens kokybės ekonometriniai tyrimai

10.15 Algirdas Laukaitis (Vilniaus bankas) “FANOVA”

10.22 Arnoldas Burkovskis (Šiaulių banko investicijų valdymas) “Kapitalo struktūros optimizavimas”

11.05 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) “ARH(1) procesų asimptotikos”

11.19 Vilijandas Bagdonavičius (MIF, Matematinės statistikos katedra) “Išlikimo analizės regresiniai metodai”

11.26 Vilijandas Bagdonavičius (MIF, Matematinės statistikos katedra) “Išlikimo analizės regresiniai metodai” (tęsinys).

12.17 akad. E.Vilkas, R.Kuodis, Ž.Kalinauskas, R.Rudzkis, V.Kvedaras, B.Kaminskienė “Lietuvos makroekonomikos modeliavimas”