Ekonometrinės analizės katedra

2001 metai

Seminarai

09. 11 Marie Claude Viano (Lilio universitetas, Prancūzija) Ar visada agreguojant trumpos atminties procesus gauname ilgą atmintį?

09. 18 Marius Radavičius (MII ir EkAtedra) Įspūdžiai iš konferencijos Minske

09. 25Anne Philippe (Lilio universitetas, Prancūzija) ARMA modelio parinkimas Bajeso metodu

10. 02 Remigijus Leipus (MIF, EkAtedra) Kai kurie laiko eilučių ir finansų matematikos modeliai (habilitacinio darbo pristatymas)

10. 09 Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) Ekonometrija Tilburgo universitete

10. 23 Rimas Norvaiša (MII) Funkcijų glodumą charakterizuojančių parametrų vertinimas

12.04 Vytautas Maniušis (MIF, EkAtedra) Nauji simetriškumo testai

12.11 Rimas Rudzkis (MII) ir Alfredas Račkauskas (MIF, EkAtedra) Lietuvos Statistikų Sąjungos seminaras skirtas ekonometrijai

12.18 Vydas Čekanavičius (MIF, EkAtedra) Vizitas Taichungo universitete (Taivanis)