Ekonometrinės analizės katedra

2007 metai

Seminarai

02 06 Sigitas Karpavičius (Lietuvos bankas) “2004-ųjų metų Europos Sąjungos plėtra: emigracijos poveikis Lietuvos ekonomikai”

02 13 dr. Virmantas KVEDARAS „Funkcinė duomenų analizė“ (darbinis seminaras)

02 20 Elena MAČIULAITYTĖ „Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas“ (daktaro disertacijos pristatymas)

02 27 Gediminas Šimkus (Lietuvos bankas) Mantas Mendelevičius (Lietuvos bankas) “LIETUVOS BANKŲ SUTEIKTŲ PASKOLŲ PORTFELIŲ KONCENTRACIJA IR ĮTAKA FINANSINIAM STABILUMUI”

03 6 prof. Alfredas Račkauskas “FUNKCINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ” (TĘSINYS)

03 13 doc. Gediminas Murauskas “Ekonometrijos studentų mokymosi statistinė analizė”

03 20 habil. dr. Rimas NORVAIŠA “Funkcinės duomenų analizės modeliai”

03 27 doc. Gediminas STEPANAUSKAS “Apie MCMC metodą”

04 17 prof. Remigijus LEIPUS “Apie darbą Varšuvos universitete”

04 24 Dmitrij CELOV “Lietuvos P* infliacijos modelis”

05 08 Vaidotas ZEMLYS “Funkcinė centrinė ribinė teorema serijų schemai”

05 15 habil. dr. Rimas NORVAIŠA “Funkcinės duomenų analizės modeliai” (tęsinys)

05 22 habil. dr. Rimas NORVAIŠA “Funkcinės duomenų analizės modeliai” (tęsinys)

05 29 Vaidotas ZEMLYS “Tiesinių hierarchinių ir panelinių duomenų modelių palyginimas”

06 05 Daina KLIAUGAITĖ (KTU) “Tyrimų periodinio veikimo bandomajame BAS (biologiškai aktyvuotos anglies sistemos) modelyje planavimas ir nuotekų valymo proceso modeliavimas naudojant daugiafaktorinę analizę”

06 12 Romualdas MASLOVSKIS “Biocheminių procesų klasifikavimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus”

09 11 Mindaugas JUODIS “Ribinės teoremos silpnai priklausomiems dydžiams” (daktaro disertacijos pristatymas)

09 25 dr. Danas ZUOKAS “ASMDA konferencija Kretoje. Du įdomiausi pranešimai”

10 2 Dmitrij CELOV “Iteratyvus tarpšakininio balanso matricų deagregavimo algoritmas”

10 16 doc. Aušra MALDEIKIENĖ “Fakto ir vertybės perskira ekonomikoje”

10 23 Mantas VALUŽIS Keletas pastabų iš konferencijos “Credit rating”

10 30 Mantas Valužis, Dmitrij Celov, Vaidotas Zemlys, Jūratė Kelmelytė “Ekonometrinės analizės katedros doktorantų darbo ataskaitos”