Ekonometrinės analizės katedra

2006 metai

Seminarai

02 21 Mantas Valužis (VU) “Struktūrinių ir redukuotų modelių apžvalga kredito rizikoje”

02 28 Jelena Artamonova (VU) “Palūkanų normų modelių apžvalga”

04 4 Jelena Artamonova (VU) “Diskretaus laiko obligacijų rinkos modeliai ir jų tolydžiosios aproksimacijos” (daktaro disertacijos pristatymas)

05 2 Dmitrij CELOV “Agregavimo ir deagregavimo uždaviniai”

05 23 Vaidotas ZEMLYS “Funkcinė centrinė ribinė teorema daugiamačio indekso sumavimo procesams”

06 13 dr. Vaidas MORKEVIČIUS (KTU, Kaunas) “Kodėl matematikai ir politologai turėtų dirbti kartu? Trys pavyzdžiai iš kiekybinės turinio analizės metodologijos problemų”

09 11. Timo Teräsvirta (Stockholm School of Economics) “Modelling Conditional and Unconditional Heteroskedasticity with Smoothly Time-Varying Structure”

09 26 Danas ZUOKAS „Epideminių pasikeitimų modeliavimas ir testavimas“ (Daktaro disertacijos pristatymas)

10 3 doc. Virmantas KVEDARAS “Tiesinis regresinių modelių deagregavimas”

10 10 Aistė ELIJIO “Imties klasterizacijos efektai statistiniuose švietimo tyrimuose” (Daktaro disertacijos pristatymas)

10 17 prof. Stasys Girdzijauskas “Logistinis kapitalo valdymas: kainų burbulų modeliavimas” erb. kolegos, 10 24 Laimė LAZAUSKAITĖ (UADB “ERGO Lietuva”) “Negyvybės draudimo matematiniai uždaviniai”

10 31 dr. Aldona SKUČAITĖ “Draudimo įmonės porfelio vertinimas stochastiniais metodais”.

11 7 M. Juodis, M. Valužis, D. Celov, V. Zemlys Doktorantų darbo ataskaitos už 2005/2006 m.m.

11 21 Seminaras-diskusija “Matematikos ir ekonometrijos filosofija”.

12 12 doc. R. Lapinskas “Ekonometrija Tilburgo universitete”.

12 19 prof. Hans Schumacher (Tilburg university) “Time consistency of risk measures”