Ekonometrinės analizės katedra

2005 metai

Seminarai

02.15 Vaidotas Zemlys Funkcinės ribinės teoremos sumavimo procesams

02.22 dr. Aušra Maldeikienė Makroekonomikos ypatumai

03.01 prof. Bero ROOS (Hamburg University, Germany) “On the distance between the distributions of two random sums of independent random variables”

03.08 Dmitrij CELOV “Makroekonomika trumpuoju laikotarpiu”

03.15 Vaidotas ZEMLYS “Ekonometrinė panelinių duomenų analizė”

03.22 Dmitrij CELOV “Makroekonomika trumpuoju laikotarpiu” (tęsinys)

03.29 Dmitrij CELOV “Makroekonomika trumpuoju laikotarpiu” (tęsinys)

04.05 Vaidotas ZEMLYS “Ekonometrinė panelinių duomenų analizė” (tęsinys)

04.12 Mindaugas JUODIS “Autonormuotų sumų CRT priklausomiems dydžiams ”

04.19 Vaidotas ZEMLYS “Ekonometrinė panelinių duomenų analizė” (tęsinys)

04.26 Danas ZUOKAS “Makroekonomika vidutiniu laikotarpiu”

05.03 Vaidotas ZEMLYS “Nestacionarūs panelinių duomenų modeliai”

05.10 Danas ZUOKAS “Makroekonomika vidutiniu laikotarpiu” (tęsinys)

05.17 prof. Remigijus LEIPUS “Agreguoti duomenys ir AR(1) mažiausių kvadratų įvertis”

05.24 Danas ZUOKAS “Makroekonomika vidutiniu laikotarpiu” (tęsinys)

06.07 prof. Charles Suquet (Lille) “Empirical processes in holder spaces”

09.06 prof. R. Norvaiša (Ekatedra), “Apie matematikos filosofijos paskaitas studentams”

09.13 D. Zuokas (Ekatedra), “Dispersijos pasikeitusio segmento testavimas”

09.20 prof. B. Roos, “On Hipp’s compound Poisson approximations via concentration functions”

09.27 prof. V. Čekanavičius (EkAtedra) “Sudėtinių binominių aproksimacijų asimptotiniai skleidiniai”

10.04 Jelena Artamonova (EkAtedra) “Obligacijų rinkos modeliavimas” (daktaro disertacinio darbo pristatymas )

10.11 Kęstutis Gadeikis “„Uodegos“ indekso pasikeitimo taško nustatymas”

10.18 Virmantas Kvedaras ” 2004 metų ekonomikos Nobelio premijos laureatai”

10.25 Dima Celov ir Sandra Dranickaitė “Makroekonomika (tęsinys)”

11.08 prof. R. Rudzkis (MII) “Apie SVAR ir VECM modelius”

11.15 R. Kuodis (LB) “Ekonominės pusiausvyros modelis Lietuvai”

11.22 prof. R. Rudzkis (MII) “Apie SVAR ir VECM modelius (tęsinys)”

11.29 prof. R. Rudzkis (MII) “Apie SVAR ir VECM modelius (tęsinys)”

12.06 prof. R. Norvaiša (EkAtedra) “p-variacijos indekso statistinis vertinimas”