Ekonometrinės analizės katedra

2004 metai

Seminarai

02.10 Vitalija AVDEJENKOVA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Bendrojo vidaus produkto modeliavimas

02.17 Vydas ČEKANAVIČIUS (MIF, EkAtedra) Apie Steino metodą. Vizitas Australijoje.

02.10 Vitalija AVDEJENKOVA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Bendrojo vidaus produkto modeliavimas

02.17 Vydas ČEKANAVIČIUS (MIF, EkAtedra) Apie Steino metodą. Vizitas Australijoje.

03.09 Bero ROOS (Hamburg and Dresden) Approximation of some important distributions in the risk theory : on the search for magic factors.

03.16 Vygantas PAULAUSKAS (MIF, Matematinės analizės katedra) Apie vienetinę šaknį procesams su daugiamačiu indeksu.

03.23 Virmantas KVEDARAS (VU, EF) Integracijos į ES pasekmių Lietuvos BVP makroekonometrinis modeliavimas. Kai kurios modeliavimo problemos.

03.30 Alfredas RAČKAUSKAS (MIF, EkAtedra) Epideminių procesų monitoringas.

04.13 Remigijus LEIPUS (MIF, EkAtedra) AR(1) modeliai, tolima priklausomybė ir rėžimų kaita..

04.27 Danas ZUOKAS (MIF, EkAtedra) Pakitusio segmento nustatymas binarinėse sekose.

05.04 Vytautas VALVONIS (LB) Kredito rizika ir jos vertinimas (ne techninis pristatymas)..

05.11 Grąžvydas KLIMAVIČIUS (Statistikos departamentas) Ekonominių makrorodiklių duomenų bazės pristatymas.

05.18 Andrius KLIVEČKA (MIF, EkAtedra) GARCH(1,1) modeliai su atsitiktiniais koeficientais.

09.07 A. Chuprunov (Kazan) Srong laws of large numbers for allocation theory events with application to financial mathematics.

09.14 Remigijus Leipus, Alfredas Račkauskas ( EkAtedra) Statistiniai finansinių duomenų modeliai. Konferencija Grace (Austrija)

09.21 Alfredas Račkauskas ( EkAtedra) Žmogiškasis kapitalas ir jo įtaka ekonomikai

10.05 Marijus Radavičius ( EkAtedra) Apie konferenciją Minske (duomenų analizė ir modeliavimas)

10.19 Rimas Norvaiša (EkAtedra) Tikimybės problema finansų matematikoje I.

10.26 Rimas Norvaiša ( EkAtedra) Tikimybės problema finansų matematikoje. II

11.02 Mantas Valužis ( EkAtedra) Kredito rizikos matematiniai modeliai

11.09 Rimas Norvaiša ( EkAtedra) Tikimybės problema finansų matematikoje. III

11.16 Mindaugas Juodis ( EkAtedra) FCRT tiesiniams procesams

11.23 Rimas Norvaiša ( EkAtedra) Tikimybės problema finansų matematikoje. IV

11.30 Aldona Skučaitė (Matematinės analizės katedra) Didžiųjų nuokrypių teoremos atsitiktinių dydžių su sunkiomis uodegomis sumoms.

12.07 Rimas NORVAIŠA (EkAtedra) Tikimybės problema finansų matematikoje (tęsinys)

12.14 Meelis Kaarik (Estija) Fitting Sets to Probability Distributions

12.38 Raimundas Gaigalas (Švedija) Puasono tiltas tarp trupmeninio Brauno judesio ir stabilaus Levy proceso