Ekonometrinės analizės katedra

Jūratė Kamarauskaitė

Doktorantė

Mokslinis vadovas

Vydas Čekanavičius