Ekonometrinės analizės katedra

Gražvyda Kumparskienė

Doktorantė

Mokslinis vadovas

Virmantas Kvedaras

Darbo tema

Struktūriniai pasikeitimai ir agregavimas