Ekonometrinės analizės katedra

Priėmimas į magistrantūros studijas

Nuo 2008 m. priėmimas vykdomas pagal naują ekonometrijos magistrantūros programą. Iš esmės, programa pritaikyta baigusiems ekonometrijos bakalauro programą Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakultete. Tačiau ją taip pat gali rinktis matematikos, ekonomikos, statistikos, fizikos bakalaurai, siekiantys įsisavinti šiuolaikinę ekonometriją ir turintys programos sėkmingam baigimui reikalingą bazinį išsilavinimą. Siekiant atvirumo ir platesnio prieinamumo, neturintiems pakankamo bazinio išsilavinimo organizuojami papildomi kursai iš finansų teorijos, matematikos, statistikos, ekonometrijos, matematinės ekonomikos.

Reikalingas bazinis išsilavinimas

Stojimas

Stojantieji privalo pateikti turimus dokumentus, liudijančius jų išsilavinimą ir įgytus gebėjimus:

Būsimieji studentai atrenkami po individualaus pokalbio. Apie atrinkimą pranešama ne vėliau, kaip po trijų dienų.

Kasmet numatoma priimti po 15-25 studentus.

Nuorodos

Matematikos ir informatikos fakulteto informacija stojantiesiems
Vilniaus Universiteto informacija stojantiesiems